Puhujat

Kevään 2019 puhujat

Syksyn tapahtuman puhujat julkaistaan elokuussa 2019.

JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha Anttila toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien.

Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

JUSSI ROINE

Sulava, Chief Research Officer, Microsoft MVP & Microsoft Regional Director

Jussi on Sulavan osakas ja yksi Onsight Helsinki-yrityksen perustajista (Onsight Helsinki fuusioitui Sulavan kanssa 2017 lopulla). Ennen Sulavaa Jussi on työskennellyt Office 365-, Microsoft Azure- ja SharePoint-ratkaisujen parissa. IT-alalla Jussi aloitti vuonna 1990, ja kuluneet 25+ vuotta hän on työskennellyt aktiivisesti IT-arkkitehtinä, kouluttajana ja sovelluskehittäjänä.

HENKKA HYPPÖNEN

henkkahypponen.com

Suomen johtava keynote-puhuja, kirjailija, johtoryhmävalmentaja ja ajattelun uudistaja.

 

Henkka Hyppösen intohimoina ovat yllättävät totuudet ja poikkeukselliset ideat sekä tulevaisuus, tekoäly ja luovuus.

JOANNA NIININEN

Sollertis, CEO, tietokirjailija ja diginainen

Joanna toimii yritysvalmentajana ja Sollertiksen toimitusjohtajana. Joanna hallitsee niin konesaliliiketoiminnan kuin digitaalisen markkinoinnin. Hän on erikoistunut markkinoinnin kehittämiseen verkkoa hyödyntäen. Huomattuaan kuinka suuri tarve yrityksissä on oppia somemarkkinointia, Joanna kirjoitti kirjan Somestrategia – opas yrittäjälle. Kirja antaa vinkit yrityksen somestrategian kehittämiseksi ja siihen miten somessa kiinnitetään asiakkaiden huomio.

Kaksi vuotta sitten Joanna perusti Suomen Diginaiset brändin. Asiakkaat luottavat diginaisiin, jotka tuottavat sisältöä ja markkinointikampanjoita eri alojen yrityksille.

Timo Pertilä 200x200
TIMO PERTILÄ

Digital Illustrated, Consultant, Microsoft MVP

Timo toimii Digital Illustratedilla konsulttina. Erilaisissa IT-alan tehtävissä hän on viihtynyt jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

OLLI JÄÄSKELÄINEN

Sulava, Lead Architect – Collaboration & AI, Microsoft MVP, Microsoft Certified Master (MCM) ja Microsoft Certified Trainer (MCT)

Olli toimii arkkitehtina ja kouluttajana Sulavalla ja on erikoistunut Office 365:een ja SharePointiin. Hän on auttanut asiakkaitaan SharePoint työtilojen hallinnassa yli kymmenen vuoden ajan. Tällä kertaa hän keskittyy esityksessään Microsoft Teamsien ja Office 365 -ryhmien hallintaan ja räätälöitävyyteen. Oman työnsä ohella Olli vetää Office 365 ja SharePoint User Group Finlandia.

Katja Jokisalo 200x200
KATJA JOKISALO

Sulava, Senior Consultant, MCT, MCITP, MCPD, MCSA

Katja on parantanut tietotyötä eli auttanut organisaatioita sisäisen viestinnän, ryhmätyön ja dokumentinhallinnan toimintamallien ja ratkaisujen parissa jo yli kymmenen vuotta. Teknologiakaverina ja muutoksen mahdollistajana mukana pääsääntöisesti Office 365 – erityisesti Teams ja SharePoint. Katja on erityisen innoissaan siitä, miten uudet tietotyön palvelut vapauttavat aikaa tekniseltä säätämiseltä järkevien toimintamallien suunnitteluun ja jalkauttamiseen. Uusi työ on tottakai tehokasta ja tuottavaa, mutta ennenkaikkea mielekästä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavaa. Pää pilvissä, mutta jalat maassa!

Johanna Wikström 200x200
JOHANNA WIKSTRÖM

Metsä Group, Digital Communications Specialist

Johanna on viestinnän ja projektihallinnan moniottelija Metsä Groupista. Vuosien varrella kokemusta on karttunut lukuisista kehitysprojekteista digitaalisen viestinnän ja organisaatioviestinnän parissa, joihin kansainvälisen organisaation moninainen liiketoiminta-alue- ja käyttäjäkunta tuovat omat mausteensa.

Kahden viime vuoden aikana kalenteri on täyttynyt O365-intranet -hankkeesta: konseptoinnista, toimittajavalinnoista, toteutuksesta ja ennen kaikkea muutoshallinnasta. Sharepoint Online -intranet modernilla käyttöliittymällä lanseerattiin Metsä Groupissa tammikuussa 2019. 1800 Sharepoint-työtilan migraatio Onlineen on loppusuoralla ja Teams-kuume on poikinut nopeasti noin 200 Teamsiä. Kaikkeen tähän liittyen on tarvittu paljon viestintää, koulutuksia ja vielä vähän lisää viestintää. O365-hallinnointimallin ja ”uuden normaalin” toimintatavan vakiinnuttaminen pilviympäristössä kuuluvat loppuvuoden tavoitteisiin.

Aasiassa vietettyjen vuosien jälkeen Johannan sydän sykkii erityisesti Japanille – ja perheen kolmelle sydänkäpyselle.

VESA NOPANEN

Innofactor, Benefit Miner, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Innofactorilla modernin työn konsulttina sekä ihmisten ja organisaatioiden valmentajana louhimassa uusista järjestelmistä hyötyjä monitasoisesti niin loppukäyttäjille, avainryhmille kuin liiketoiminnoille.

Lähtökohta hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä työ saadaan irti paikka- ja aikariippuvaisuudesta. Ja samalla luodaan edellytykset luovuuden lisääntymiselle ja saadaan piilossa oleva tieto näkyväksi.

Veskulla on pitkä 20+ vuoden kokemus ja viimeiset 10+ vuotta hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Hän on esillä erityisesti LinkedInissä ”Teams-miehenä” jakaen Teamsin hyödyntämisen vinkkejä, parhaita käytäntöjä sekä kertomalla, mitä Teamsin uudet ominaisuudet tarkoittavat käyttäjille.

ILONA REINIHARJU

Lahden kaupunki, Verkkotiedottaja

Ilona Reiniharju on viestinnän ammattilainen Lahden kaupungilta. Työssä pääpaino on kuntalaisten osallistamisessa, sekä intrassa ja uusissa tavoissa tehdä työtä. Hän on vienyt läpi useita intraprojekteja ja Sharepoint-alustan päivityksiä. Uusin versio intrasta julkaistiin lokakuussa 2018. Samalla Lahden kaupungilla siirryttiin pilvipalveluihin, hyödyntämään O365-työkaluja ja valmista intratuotetta.

 

Uusi intra ja O365 on tuonut työympäristöön uusia vuorovaikutuskanavia, joiden myötä henkilöstö saa entistä paremmin äänensä kuuluviin. Ketterät viestintävälineet luovat uutta työkulttuuria ja tekevät työyhteisöviestinnästä moniäänisempää. Ihmisten innostaminen ja sen ideoiminen, miten uudet välineet valjastetaan omassa organisaatiossa käyttöön, tuovat uusia, mielenkiintoisia haasteita myös viestintäpalveluiden työhön.

ELINA SAVUTIE

Lahden kaupunki, Knowledge Management

Elina Savutie on ollut monissa tietojärjestelmä- ja muutosprojekteissa mukana omassa organisaatiossaan. Nyt O365-käyttöönottoprojektin kohdalla on ollut mukava huomata, että työntekijät ovat ottaneet uudet, kätevät ja suhteellisen helppokäyttöiset työkalut varsinkin tiimityöskentelyssä ja yhteistyössä tervetulleina vastaan.

Toki on paljon vielä opittavaakin, mutta silti tuntuu, että paluuta takaisin ei ole ja nyt on organisaatioille tarjolla mahdollisuus hyötyä monella tapaa uusista työsovelluksista ja kehittää lisääntyneen vuorovaikutusmahdollisuuksien kautta mm. organisaation yhteistä sosiaalista pääomaa.

ARTTU ARSTILA

Sulava, Lead Office 365 Architect

Arttu on Sulavan perustamisesta lähtien vienyt asiakkaita Office 365 -palveluiden käyttäjiksi. Artun osaamisen ydintä ovat pilvisiirtymien läpivienti, alustateknologioiden suunnittelu sekä Office 365:een liittyvä roadmap- ja hallintamallikonsultointi. Lisäksi Arttu vastaa Office 365 -palvelun päivitysten seurannasta ja viestimisestä Sulavan asiakkaille.

LASSE AHONEN

Hansel, Manager – Technology & Cloud

Lasse toimii Hanselin digitiimissä Azure- sekä M365-palvelujen kehitysprojektien parissa. Paremmat työtavat ja -välineet ovat aiheita, joista löytyy aina ja paljon kehitettävää sekä keskusteltavaa. Lassella on kokemusta paikkariippumattomasta työskentelystä 10 vuotta, IT-alalta yleisesti 20 vuotta ja IT-harrastusten osalta 35 vuotta. Kokemusta on myös teen juonnista, teetä voi juoda monta kuppia päivässä, todella monta.

PIIA LAAJALA

Hansel, Service Manager, MCP

Piia Laajala vastaa Hanselin digitiimissä Hansel.fi:stä ja intranet-ympäristöistä. Ennen Hanselille siirtymistään hän toimi kymmenen vuotta SharePoint-konsulttina ja kehittäjänä. Työstettyään lukuisia erilaisia introja, verkkosivuja ja ekstranetejä hän päätyi lopulta oman asiakkaansa riveihin kehittääkseen pitkäjänteisesti yhtä ympäristöä ja yhden työyhteisön toimintatapoja.

 

Piiaa inspiroi Teamsin vallankumouksen ohessa automatisoinnin hyödyntäminen eri pilvisovellusten välillä. Moderneista työvälineistä saa aivan uudenlaisen tehon irti, kun manuaalisia vaiheita automatisoidaan ja kuljetetaan tietoa eri järjestelmien välillä käyttäjän puolesta. Vapaa-ajallaan Piia viihtyy parhaiten metsäpoluilla poninsa selässä.

TUULIA TOIMELA

Tilastokeskus, Senior Planner

Tuulia Toimela toimii Tilastokeskuksen tietohallinnossa erikoissuunnittelijana. Tuulia on laittanut viraston digityövälineitä ja -taitoja kuntoon kouluttajana ja projektipäällikkönä reilut viisi vuotta. Tällä hetkellä Tuulia toimii hankepäällikkönä viraston digitaalisen työympäristön kehittämishankkeessa, jossa siirretään intranet ja sähköposti pilveen, otetaan käyttöön Teams sekä pistetään dokumentit ojennukseen.

 

Tuulia innostuu yleensä aina ja kaikesta – etenkin tylsien hommien siirtämisestä ihmiseltä koneelle, työkulttuurin kehittämisestä sekä hyvistä pastaresepteistä.

SILJA HÄIKIÖ

HiQ Finland, Projekti- ja palvelupäällikkö

Silja toimii HiQ:lla Office 365 -asiakkaiden projekti- ja palvelupäällikkönä sekä työtapojen muutoksen tukena. Siljalla on pitkä kokemus viestinnästä ja verkkopalvelujen kehittämisestä. Uransa alusta asti häntä on kiinnostanut se, miten työskentelystä ja viestinnästä tehdään mahdollisimman sujuvaa.

 

Siljan LinkedIn-profiili

MIKA JAVANAINEN

M-Files, VP, Product Marketing

Mika on vastuussa M-Filesin tuotestrategiasta ja tuotemarkkinoinnista. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus älykkään tiedonhallinnan ratkaisuiden kehittämisestä ja toimittamisesta pienille, keskisuurille, ja suurille asiakkaille Suomessa ja Pohjois-Amerikassa.

Harri Mikkanen

Microsoft, Tuotemarkkinointipäällikkö

Harri Mikkanen toimii Microsoftilla tuotemarkkinointipäällikkönä. Microsoftilla pilvipalvelujen markkinoinnista vastaavan Harrin intohimona on kaikenkokoisten organisaatioiden tuottavuuden parantaminen ohjelmistoratkaisujen keinoin. Myös yritysten sisäiset yhteisöpalvelut ja niiden kytkeminen markkinointiin ja asiakaspalveluun saavat Harrin innostumaan.

PIRKKA PARONEN

Systems Garden, Toimitusjohtaja

Pirkka vetää nykyään Systems Gardenia ja on toiminut tiedonhallinnan parissa n. 20 vuoden ajan lähes kaikissa rooleissa mitä IT-alaan liittyy. Vuosien varrella on muutettu paperiprosesseja dokumentinhallintaan, dokumentteja sovelluksiksi – pilveen, mobiiliin ja lopulta virtuaalitodellisuuteen asti. Microsoft -tuotepaletti on tuttu uran alkuajoilta lähtien, SharePoint ja Office 365 hilavitkuttimineen aivan ensimmäisistä versioista alkaen.

 

Välineistä ja versioista huolimatta Pirkan ajatusten keskellä ja mielenkiinnon kohteena on aina ollut pelkän työkalun sijaan data, tieto ja toimintatavat. Informaatioähkyn tasapainottamisesta huolehtivat perheen lisäksi kuntosali, koripallo ja aivan liian monta kuppia kahvia.

JAMI LAUTTALAMMI

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Viestinnän suunnittelija

Monissa verkkoviestinnän kehitysprojekteissa keitetty Jami näkee uusien sähköisten työvälineiden suunnitelmallisen käyttöönoton tärkeänä. Asiantuntijaorganisaatiossa työvälineiden on tuettava sujuvaa tietotyötä. Valmis tuote lähtee lentoon vain aktiivisten käyttäjien avulla, ja heidän kokemuksiaan on kuunneltava herkällä korvalla.

 

MTK:ssa otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten SharePointilla toteutetut intranet ja työtilat, joiden projektin aikaisiksi tavoitteiksi Jami mainitsee mm. tiedon helpomman löydettävyyden, käyttäjien osallistamisen ja laiteriippumattomuuden. Valtakunnallisessa järjestössä on olennaista osallistuttaa jäsenistöä usealla eri tasolla. Sähköiset työtilat ovat mahdollistaneet uudenlaisen verkostomaisen työskentelyn.

PETTERI MÄKELÄ

Energiavirasto, Ratkaisuarkkitehti

Petteri toimii Energiavirastossa ratkaisuarkkitehtinä ja vastaa Microsoftin pilvipalveluiden käyttöönotosta virastossa PaaS- ja IaaS-alustoille sekä viraston palveluiden pilvimigraatiosta. Petterillä on yli kymmenen vuoden kokemus Microsoftin-tuotteiden ratkaisuiden määrittelystä, toteutuksesta ja ylläpidosta, erityisesti tuotteista kuten SharePoint, SSRS, Azure ja O365.

SARI KANGAS

Veikkaus, Sovelluspäällikkö

Sari Kangas työskentelee Veikkauksessa sovelluspäällikkönä ja on vienyt Veikkauksen intranetin pilveen. Samassa projektissa Veikkaukselle lanseerattiin Teams-työtilat, jotka ovat auttaneet veikkauslaisia tehostamaan ryhmätyöskentelyään. Sarilla on 20 vuoden kokemus SharePointista ja hän on tehnyt useita SharePoint-pohjaisia intranet-projekteja. Tällä hetkellä O365-palvelu ja sen mahdollisuudet on suorastaan intohimo 😊

ANU HYVÖNEN

Veikkaus, Tiedonhallintapäällikkö

Anu Hyvönen työskentelee Veikkauksessa tiedonhallintapäällikkönä. Kokemusta rahapelialasta ja sen dokumenttienhallinnasta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta. Anu on ollut mukana Veikkauksen Teams-projektissa sen alkumetreiltä asti, keskittyen projektissa ryhmätyöskentelyn ja dokumenttienhallinnan suunnitteluun ja lanseeraukseen ja odottaa nyt mielenkiinnolla, miten Teams tulee vaikuttamaan sekä työn tekemiseen että dokumenttien käsittelyyn.

JUSSI SIVONEN

Sininen Meteoriitti, Senior Consultant

Jussi kuuntelee asiakkaan tarpeita, toiveita, nyky- ja tahtotilaa ja pyrkii löytämään niihin nykyaikaisia ratkaisuja, hyödyntäen Microsoftin pilviteknologioita. Ratkaisuja etsitään etenkin sisäisen viestinnän, tiimityön ja henkilökohtaisten digityötaitojen kehittämiseen. Suurimmat haasteet onnistuneelle uudistukselle Jussi näkee käyttöönoton, jalkauttamisen ja viestinnän saralla. Jussilla on kokemusta yli 50 intraprojektista ja hän on intohimoinen kouluttaja, jonka koulutukset ovat aina käyttäjälähtöisiä.

TINA LASSI

Alko, Viestintäasiantuntija

Viestintäasiantuntija Tina Lassi on pitkän linjan alkolainen, joka aloitti kesätöissä myyjänä jo vuonna 1988. Vastuualueenaan hänellä on nykyisin yhtiön sisäisen viestinnän sähköiset kanavat viestinnän näkökulmasta. Tässä roolissa tiivis ja toimiva yhteistyö tietohallinnon ja henkilöstöyksikön kanssa on välttämätöntä. Tina on ollut mukana alusta asti, kun Alkon vanha intra suunniteltiin ja siirrettiin SharePoint/O365-ympäristöön. Viestinnällisen intran sekä työtilojen toteutuksen yhteydessä on jouduttu miettimään monia mutkikkaita työnkulkuja, joissa Tinan eri työrooleista kertynyt kokemus on auttanut hahmottamaan mm. eri henkilöstöryhmien tarpeita.

N.N.
N.N.

SHAREPOINT JA MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

SharePoint ja Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin SharePoint- ja Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

28. marraskuuta, 2019
klo 8.30-17.30

Scandic Park Helsinki
Mannerheimintie 46
00260 Helsinki