Puhujat

Syksyn 2020 puhujat

 

Syksyn HPR-tapahtuma järjestetään Online-seminaarina, jotta osallistuminen on turvallista.

JUHA ANTTILA

IITC, CEO

Juha on HPR-tapahtuman perustajia. Hän toimii konsulttina ja IITC:n toimitusjohtajana. Juhalla on rautainen kokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnan kehittämisestä sekä järjestelmien käyttöönotosta.Hän on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

 

Juha on kokenut projektinvetäjä ja tiedonhallintaprojektin sparraaja. Tietotyön kehittäminen ja verkkopalveluprojektien läpivienti ovat lähellä Juhan sydäntä. SharePoint-maailmasta hänellä on kokemusta 2001 versiosta lähtien. Juha on aktiivisesti edistämässä suomalaisen yrityselämän tiedonhallintaa myös Liikearkistoyhdistyksessä, jonka koulutustoimikuntaa Juha vetää.

SAMI LAIHO

Adminize, Senior Technical Fellow

Sami Laiholla on 20 vuoden laajamittainen kokemus Microsoftin ekosysteemistä. Vuonna 2019 Laiho nimettiin TiVi:n 100:n IT-vaikuttajan listalle.

 

Laiho on ollut Microsoft MVP vuodesta 2011. Most Valuable Professional on tunnustus, jonka Microsoft myöntää yhteisön eteen tehdystä työstä teknologia-alueella. Tittelin haltijat ovat aktiivisia esimerkiksi julkaisijoina sekä alan tapahtumissa. Laiho oli myös Microsoft Certified Trainer Regional Lead kunniatehtävässä noin 15 vuotta.

 

Laihon erikoisalaan kuuluvat vianselvitys korkeammalla tasolla, käyttöjärjestelmien käyttöönottosuunnitelmien auditoinnit, yritysten IT-osastojen mentorointi ja motivointi, Whitelisting -käyttöönotot sekä korkean tason tietoturvaratkaisut. Microsoft Ignite 2018 -tapahtumassa hänen luentonsa valittiin sekä parhaaksi että toiseksi parhaaksi 1708 luennon joukosta. Näin ei ole tapahtunut koskaan aiemmin Igniten historiassa.

INKERI SAIKU

HUS, Tietojärjestelmäsuunnittelija

Inkeri Saiku vastaa HUSin O365 tiimissä Teamsin käytön kehittämisestä ja toimi Teams-käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä.

Leena Karhu 200x200
LEENA KARHU

Junttan, Chief Digital Officer

Leena on työskennellyt Junttanilla kohta puolitoista vuotta. Hän toimii osana Junttanin digitiimiä vastuullaan mm. O365 ja Modernin työn projekti, IT-kumppaneiden hallintaa ja IT-ympäristön uudistusprojekteja.

Leenan toiminnassa näkyy nuori into ja halu kehittää toimintatapoja ihmiset huomioiden. Tärkeimpinä onnistumisen hetkinä Leena pitää työssään sitä, kun voi oman työnsä kautta sujuvoittaa muiden työskentelyä.

VENLA VIRKAJÄRVI

K-ryhmä, viestintäpäällikkö

Venla on toiminut pitkään erilaisissa viestinnän kehittämistehtävissä ja muutosjohtamisen parissa. K-ryhmässä Venla ohjaa ja kehittää yhdessä tiiminsä kanssa K-ruokakaupoille suunnatun viestinnän toimintamalleja, sisältöjä ja työkaluja.

K-netti ja Kaupan Teams -projektissa Venla toimi projektipäällikkönä ja jatkaa sittemmin näiden viestintävälineiden tuoteomistajana.

Maria Kotilainen 200x200
MARIA KOTILAINEN

Digital Illustrated, Consultant

Marialla on yli kymmenen vuoden kokemus Microsoftin työkaluista (erityisesti Sharepoint ja Office 365). Erityisen lähellä sydäntä on asiakkaan auttaminen ja ongelman ratkaiseminen sekä aikaansaava asenne. Maria tekee projektin aikana monia erilaisia tehtäviä: määrittely, konseptointi, testaus, koulutus sekä kokonaisvaltainen projektinhallinta.

speaker_male-200
SATU TÄHTINEN

Oulun kaupunki

SANNA KERÄNEN

Innofactor, Senior Consultant

Janne_Ariluoto
JANNE ARILUOTO

Elisa Oyj, Cloud Consultant

JUSSI ROINE

Microsoft, Azure Developer Audience Lead

Jussi on toiminut pitkään Microsoft-ratkaisujen parissa arkkitehtinä, kouluttajana, neuvonantajana ja konsulttina. Viimeiset 10 vuotta Jussi toimi Sulava Oy:ssä tutkimustehtävissä, ja loppuvuodesta 2019 Jussi on ollut Microsoftilla Azure-kehittäjäyhteisöjen evankelistana.

VESA NOPANEN

Sulava Oy, Principal Consultant, Microsoft MVP

Vesku toimii Sulavalla modernin työn konsulttina sekä valmentajana. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana hän on erikoistunut Office 365-, Microsoft Teams- ja SharePoint-pohjaisiin modernin työn ratkaisuihin useilla eri toimialoilla. Vesku on esillä sosiaalisessa mediassa mm. blogin, LinkedInin ja Twitterin kautta jakaen parhaita käytäntöjä, uusia ominaisuuksia, tietoa sekä vinkkejä erityisesti Microsoft Teamsiin liittyen.

 

Kantavana ajatuksena hänellä on, että uusia työskentelytapoja ja välineitä hyödyntämällä sekä organisaation kulttuuria kehittämällä saadaan myös work-life-tasapaino kohdalleen niin, että se palvelee kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Vesku on organisoijana Suomen Teams-yhteisössä.

KATJA JOKISALO

Sulava Oy, Senior Consultant, Microsoft MVP

Katjalla yli kymmenen vuoden kokemus organisaatioiden auttamisesta kohti parempaa työelämää. Hän on Microsoft MVP (Most Valuable Professional) ja teknologioista Katjalle tutuimpia ovat Microsoftin sisäisen viestinnän ja tietotyön tuen palvelut, erityisesti SharePoint ja Office 365.

TIMO PERTILÄ

Forward Forever, Consultant, Microsoft MVP

Timo on viihtynyt erilaisissa IT-alan tehtävissä jo 20 vuotta. Osaamisalueena laveasti Microsoftin pilvipalvelut, sekä niiden hyödyntäminen täysmittaisesti asiakasorganisaatiossa. Timon erityisosaamisena on ratkaisujen ketterä rakentaminen hyödyntäen Office 365 / Azuren olemassa olevia työkaluja (PowerApps, Flow, Logic App, SharePoint, Power BI, Azure SQL, Cognitive Services, CDS).

 

Vapaa-aikanaan Timo pitää blogia, jossa hän esimerkkien avulla käy läpi tapoja, joilla organisaatiot voisivat tehokkaammin hyödyntää Office 365:n ja Azuren ominaisuuksia ja palveluja.

SILJA HÄIKIÖ

HiQ Finland Oy, Projektipäällikkö ja muutosjohtamisen konsultti

Silja toimii HiQ:lla projektipäällikkönä ja työtapojen muutoksen tukena Microsoft 365 -projekteissa. Tällä hetkellä modernit intranetit, Teams-käyttöönotot ja kokonaisvaltainen työtapojen muutoksen suunnittelu työllistävät erityisesti.

 

Siljalla on vahva tausta organisaatioviestinnästä, ja uransa alusta asti häntä on kiinnostanut se, miten työskentelystä ja viestinnästä tehdään mahdollisimman sujuvaa.

SIRU RINNE

YIT, Head of Site Management Development

Sirulla on 20 vuoden kokemus rakennusalalta, joista ensimmäiset kymmenen vuotta erilaisissa suunnittelu- ja tuotantotehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut YIT:llä kehitystehtävissä. Tällä hetkellä Siru toimii YIT:llä konsernitasolla vastuunaan erityisesti sellaisten tuotantovaiheen toimintatapojen ja niitä tukevien työkalujen kehittäminen, jotka ovat yhtenäisiä toimintamaasta ja liiketoiminta-alueesta riippumatta.

Sirun intohimona on jatkuva parantaminen ja loppukäyttäjälähtöisyys. Hienoinkaan prosessikuvaus tai tekninen ratkaisu ei palvele tarkoitustaan, ellei se huomioi loppukäyttäjän tarpeita.

MIKKO KOSKINEN

Sulava Oy, Senior Consultant

Mikko Koskinen toimii Sulavalla senior konsulttina keskittyen tietotyön ratkaisuihin Microsoft-ympäristöissä. Mikko on työskennellyt Office 365 ja SharePointin parissa aina vuodesta 2008 lähtien auttaen useita kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu järjestelmien suunnittelu, tekninen toteutus, sekä konsultointi.

Tuula Maijala

Accountor Group, Director, Planning & Operational Excellence

Joni Jaakkola

Optimal Performance, Toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja

Joni Jaakkola on ihmisläheisen näyttöön perustuvan työhyvinvointivalmentamisen sanansaattaja. Joni on luennoitsija, tietokirjailija, toimitusjohtaja, yrittäjä ja työhyvinvointivalmentaja. Jonin valmennuksissa käy ihmisiä vasta-alkajista kilpaurheilijoihin sekä työyhteisöjen tiimejä.

Joni pitää 80-100 yritysluentoa ja -työpajaa vuosittain suomeksi ja englanniksi.

Rauli Käppi

M-Files

N.N.

N.N.

N.n.

N.n.

MICROSOFT 365 HPR-SEMINAARI

Microsoft 365 Hyvät, Pahat ja Rumat -seminaari on Suomen laajin Microsoft 365 -toteutuksista kertova case-pohjainen tapahtuma.

10. joulukuuta 2020
klo 8.30-17.30

Online-tapahtuma verkossa